Ar ôl hanner tymor cyffrous o ddarganfod am wahanol anifeiliaid a’u hymddygiad, cafodd y plant amser i adlewyrchu ar eu dysgu yn ystod y trip llwyddiannus i Fferm Ffoli.