Ym mis Hydref, ymwelodd plant o Flwyddyn 6 â'r ffatri Sony ym Mhencoed. Cawsant gyfle i weld sut roedd y dechnoleg ddiweddaraf yn cael ei gynhyrchu. Cawsant hefyd daith o amgylch llawr y ffatri. Gwelon nhw sut roedd robotiaid yn helpu yn y broses weithgynhyrchu. Roedd y plant wedi cael cyfle i ddefnyddio sgrin werdd hefyd.