Cyflwynwyd yr wobr efydd i'r ysgol am ei hymdrechion wrth hyrwyddo ac annog plant i ddefnyddio'r Gymraeg. Rydym eisoes yn gweithio tuag at y wobr arian!

IMG 0129