Yn ystod mis Hydref, ymwelodd plant o flwyddyn 6 â'r gwersyll addysg awyr agored ym Mhentywyn. Yno, cawsant gyfleoedd i ddatblygu eu sgiliau dringo, absennol a chyfeirio ynghyd â llu o dasgau adeiladu tîm. Roedd y plant wedi mwynhau eu hamser yno yn llwyr.